ABC leasingu konsumenckiego

Leasing konsumencki podobny jest do umowy najmu. Podobnie jak w tym przypadku leasingobiorca, będący osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej, w zamian za płacone raty może użytkować określoną rzecz, w trakcie trwania umowy. To forma korzystna dla tych, którzy nie chcą angażować własnych oszczędności.

Przedmiotem umowy leasingu konsumenckiego może być każda rzecz ruchoma. W umowie nie może być zapisu o konieczności nabycia przez leasingobiorcę rzeczy po jej zakończeniu, gdyż w takim przypadku stałaby się ona kredytem konsumenckim. Umowa może jednak zakładać zakup leasingowanej rzeczy po zakończeniu umowy, za określoną w niej sumę.

Aby zawrzeć umowę leasingu konsumenckiego trzeba złożyć najpierw wniosek. Potrzebne jest również ksero dwóch dokumentów tożsamości, aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, wyciąg z konta bankowego wnioskodawcy z wykazanym wpływem deklarowanego wynagrodzenia, a także w przypadku, gdy zaistnieje taka konieczność, dokumenty poręczyciela.

Otrzymanie leasingu jest mniej czasochłonne niż procedura sprawdzenia zdolności kredytowej przez bank. Należy jednak pamiętać, że przy leasingu konsumenckim wymagany jest wkład własny, najczęściej w wysokości od 1 do 10%. W przypadku leasingu jest także więcej opcji po jego zakończeniu niż w przypadku wzięcia kredytu, który kończy się nabyciem przedmiotu, po spłaceniu rat. Tutaj można zrezygnować z jego nabycia, można także zawrzeć nową umowę leasingową. Choć leasing konsumencki ciągle nie jest zbyt popularny, to firmy kuszą dodatkowymi promocjami, np. w postaci zawarcia w racie leasingowej kwoty ubezpieczenia.

Paweł

Paweł

Bardzo dziękuję za przeczytanie mojego wpisu, zachęcam do zapoznania się z innymi artykułami
Paweł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *